تماس با دکتر مقدم شاد

انجام تست داپلر آلت با تزریق پاپاورین در بیماران ناتوانی جنسی

تست پاپاورین آلت به چه منظور انجام می‌شود وبه چه صورت می‌باشد؟

این تست برای تشخیص علت ناتوانی جنسی در مردان انجام می‌شود ‌پس از تزریق پاپاورین به آلت بررسی با سونوگرافی داپلر صورت گرفته و علت ناتوانی جنسی مشخص می‌شود وبا مشخص شدن علت ناتوانی پزشک معالج می‌تواند درمان موثر را شروع کند

بیمارستان لاله

تهران - شهرك غرب - فاز 5 - خيابان سيماي ايران - نبش خيابان فلامك جنوبي

  81472000

  88563020 - 88571065

دوشنبه، سه شنبه ، پنج شنبه

18:00 - 09:00

بیمارستان عرفان نیایش

تهران - بزرگراه نیایش شرق - بعد از بلوار کبیری طامه - خیابان امام حسین - تقاطع بهار - شماره ۱۷

  49796258

یکشنبه                   18:00 - 09:00